DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Organizace

Kroužek agility

Kroužek agility bude probíhat 1x týdně cca 2 hodiny (dle počtu zúčastněných a kondice psů) pro každou skupinu.

Rozdělení do skupin po max. 6 cvičících psech.

Tréninky: termíny budou pro registrované členy vždy vypsány v systému na www.agilitylipnik.tymy.cz, nováčci ať se informují na telefonu...

Cena:       600 Kč permanentka na 10 lekcí (prodej v kanceláři SVČ)

 

Mohou se přihlásit jak týmy s plány závodní agility kariéry, tak týmy, které mají zájem trávit volný čas se svým psem aktivně, užít si trochu zábavy a posílit vzájemný vztah. Ke každému účastníkovi bude přistupováno individuálně, dle jeho schopností a dovedností.

 

Lekce kroužku mohou z důvodu špatného počasí v daný den odpadnout. Tato informace bude uvedena na serveru www.agilitylipnik.tymy.cz nebo rozeslána po sms. Proto než vyrazíte na trénink je dobré si zkontrolovat jeho platnost.

 

Na trénink si nezapomeňte vzít:

 •  pejska
 •  pevný obojek (ne stahovací)
 •  vodítko (ne navíjecí flexi)
 •  očkovací průkaz
 •  misku na vodu
 •  dostatečné množství různých pamlsků - měkké voňavé (párky, maso), ne suché drobivé (piškoty, granule)
 •  hračku pro psa - nejlépe vhodnou k přetahování (uzel, smotaný hadr)
 •  pro kousavé psy náhubek (velmi agresivní psi znemožňující plynulost tréninku mohou být vyloučeni)
 •  sáčky na psí exkrementy
 •  vhodné oblečení, které se může zašpinit a pevnou obuv
 • vhodný je i zavrtávací úvazový kolík na psa nebo boudička/přenoska
 •  dobrou náladu a trpělivost

Pejsek přijde na trenink vyvenčený, aby se mu dobře cvičilo a nenakrmený, aby nedošlo k torzi žaludku a aby měl větší zájem o pamlsky a tím více spolupracoval při trénování. 

 

Organizace na tréninku

 • přijděte vždy včas, alespoň 5 minut předem
 • pozdě příchozím nemusí být umožněno zúčastnit se tréninku
 • na trénink si vyšetřete čas alespoň 2 hodiny
 • volné pobíhání psů bez povolení trenéra je zakázáno 
 • každý účastník je povinen pomáhat s vynášením překážek, stavbou a úpravou parkuru a jejich úklidem
 • každý účastník je povinen chovat se tak, aby nenarušoval trénink ostatních účastníků
 • za hrubé zacházení se psem, úmyslné ničení zařízení, neplnění zadaných úkolů, nevhodné chování k trenérovi apod. hrozí vyloučení z dané lekce, případně celého kurzu/kroužku a to bez nároku na vrácení zápisného

 

Každý účastník agility musí dodržovat tato pravidla:

 • mít zdravého naočkovaného a odčerveného psa (předloží očkovací průkaz na první schůzce)
 • sbírat po svém psu exkrementy do igelitových sáčků a odhazovat je do odpadkových košů
 • každý zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • dodržovat pokyny vedoucího kroužku
 • dodržovat pokyny používání hřiště na agility a kynologii
 • háravé feny se mohou zúčastnit výcviku po dohodě
 

Pokyny užívání hřiště pro agility

 v areálu Střediska volného času Lipník nad Bečvou

 1. Sportovní hřiště v areálu Střediska volného času Lipník nad Bečvou (dále jen SVČ) na Komenského sadech je hřištěm užívaným pro cvičení agility a kynologickému výcviku.
 2. Provozovatelem areálu je Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p.o., které zodpovídá za kompletní správu sportovního areálu, jeho údržbu a provoz.
 3. Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv hřiště znečisťovat. Na hřišti a v celém areálu SVČ Lipník nad Bečvou Komenského sady platí přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek.
 4. Provozování činností na hřišti je povoleno pouze pod dozorem zodpovědné osoby. Jinak je vstup na hřiště zakázán
 5. Hřiště a jeho vybavení může být používáno pouze k tomu účelu, ke kterému je určeno. Návštěvníci jsou povinni používat WC v budově SVČ a neznečisťovat okolí hřiště a areál SVČ.
 6. Návštěvníci jsou povinni uklízet výkaly po svých psech!
 7. Je zakázáno nechávat psy nezajištěné bez dozoru.
 8. Při výcviku se majitel ke psu chová ohleduplně nepřetěžuje ho a netýrá.
 9. Individuální návštěva je možná po dohodě.
 10. Při odchodu z hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál, uklidit všechny odpadky do popelnice a sešlapané PET láhve do označené nádoby.
 11. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny  provozovateli hřiště.
 12. Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel pouze na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník nezodpovídá.